Van bejegening tot vertrek

Van bejegening tot vertrek

Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring

Samenvatting

Deze studie omvat twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht hoe de vreemdelingen de detentieomstandigheden waarderen en wat daarin de bijdrage kan zijn van het personeel. In het tweede deel wordt gekeken of er een verband bestaat tussen de blootstelling aan vreemdelingenbewaring en de wijze waarop de detentieomstandigheden worden ervaren enerzijds en de mate waarin vreemdelingen medewerking verlenen aan hun terugkeer anderzijds.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. De tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring
  2. De veronderstelde relatie tussen personele factoren en de detentiebeleving van gedetineerden
  3. Methoden met betrekking tot deel 1 van het onderzoek
  4. Veronderstelde determinanten van de bejegeningstijlen en de detentiebeleving getoetst
  5. De relatie tussen het verblijf in de vreemdelingenbewaring en de vertrekbereidheid van gedetineerde vreemdelingen
  6. Methoden met betrekking tot deel 2 van het onderzoek
  7. Determinanten van de ontwikkeling van de vertrekbereidheid van ingeslotenen getoetst
  8. Conclusie en aanbevelingen
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Alphen, B. van, Molleman, T., Leerkes, A., Hoek, J. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Onderzoek en beleid 308
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vreemdelingenbewaring
Onderzoeker(s):
T. Molleman
Projectnummer:
2303
Operationele status:
Afgerond