Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes

Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes

Een verkennend onderzoek naar ervaringen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en mogelijkheden voor internationale samenwerking

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gelegd van een quick scan naar de resultaten die een aantal andere Europese landen hebben met het grensoverschrijdend innen van bestuurlijke boetes en de vraag onder welke juridische condities en in welke mate desgewenst internationale oplossingen voor problemen kunnen worden gevonden.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting
Afkortingen

  1. Inleiding
  2. Juridische kaders voor grensoverschrijdende inning
  3. Grensoverschrijdende inning in Belgiƫ
  4. Grensoverschrijdende inning in Duitsland
  5. Grensoverschrijdende inning in het Verenigd Koninkrijk
  6. Mogelijke grondslagen voor internationale samenwerking
  7. Beantwoording van de onderzoeksvragen en slotbeschouwingen

Summary
Bijlagen
Geraadpleegde literatuuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Metselaar, A.J., Adriaanse, P.C., Houdijker, F.M.J. (medew.), Jansen, O.J.D.M.L. (medew.), Ouden, W. den (medew.), Voermans, W.J.M. (medew.), Geertjes, G.J.A. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit van Leiden , WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Instituut Bestuurskunde

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes
Projectnummer:
2305
Operationele status:
Afgerond