Monitor jeugdcriminaliteit

Criminologie en victimologie / Geslacht en criminaliteit

Monitor jeugdcriminaliteit

Ontwikkelingen in de aantallen verdachten en strafrechtelijke daders 1997 t/m 2012

Samenvatting

De Monitor Geregistreerde Jeugdcriminaliteit (MJC) bevat detailinformatie over de ontwikkeling van geregistreerde jeugdcriminaliteit, zoals uitsplitsingen naar sekse, leeftijd, herkomstgroepen, regio, delict, en naar first-offenders en recidivisten. Bovendien bevat deze monitor nadere inhoudelijke analyses en duidingen van de trends.
De centrale vraagstelling is: Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 1997 tot en met 2012.
De volgende indicatoren worden gebruikt om de ontwikkelingen te beschrijven:

  • Geregistreerde verdachten;
  • Aangehouden verdachten;
  • Strafrechtelijke daders;
  • Misdrijvenl;
  • Afdoeningen (Halt-afdoeningen en afdoeningen door het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Jeugdige verdachten (politie)
  3. Jeugdige strafrechtelijke daders (OM en ZM)
  4. Afdoeningen (Halt, OM en ZM)
  5. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der, Goudriaan, H., Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-07
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Jeugdcriminaliteit 2013; met lokale casestudie Amsterdam
Projectnummer:
2309
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie