De verandering in het aandeel jeugdige verdachten in Amsterdam 2005 tot en met 2011

Criminaliteit en delicten / Schoolverzuim

De verandering in het aandeel jeugdige verdachten in Amsterdam 2005 tot en met 2011

Op zoek naar verklaringen

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mogelijke achtergronden van de verandering in het geregistreerde aantal jeugdige verdachten in de periode 2005 tot en met 2011 in de gemeente Amsterdam.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting

  1. Doelstelling onderzoek
  2. Eerder onderzoek naar mogelijke verklaringen voor verandering in (geregistreerde) jeugdcriminaliteit
  3. Methode
  4. Resultaten
  5. Discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weijters, G., Laan, A. van der, Kessels, R.J. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-09
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
MJC - Verdieping Amsterdam
Projectnummer:
2309A
Operationele status:
Afgerond