'Collectieve' acties

Wetgeving en beleid / Awb

'Collectieve' acties

Een interne rechtsvergelijking tussen privaatrecht en bestuursrecht

Samenvatting

De aanleiding van het onderzoek is de toenemende vervlechting van privaat- en bestuursrecht in de nationale rechtsorde. Gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld vervagende grenzen; meer ruimte voor keuze van verschillende instrumentaria met onhelderheid in de argumentatie ter zake; afstemmingsproblemen (zowel materieel als op het gebied van rechtsmachtverdeling); complexiteit van regelgeving en rechtsmachtverdeling; en het ontstaan van kennislacunes bij juristen.
Aan de hand van een actueel vraagstuk (‘collectieve’ acties) is in kaart gebracht wat de overeenkomsten en verschillen in vormgeving in privaatrecht en bestuursrecht zijn, waar sprake is van afstemmingsproblemen en wat kan gelden als de (basis voor) beargumenteerde keuzes met als uitgangspunt de bevordering van consistentie, harmonie, rechtseenheid en/of vereenvoudiging. Dit onderzoek sluit aan bij het wetsvoorstel modernisering rechtspraak.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Wettelijke bepalingen
  3. Verschillen en achtergronden
  4. Afstemmingsproblemen
  5. Actuele ontwikkelingen in maatschappij/wetgeving
  6. Actuele Europese ontwikkelingen
  7. (Ir)relevantie van vastgestelde verschillen tussen de desbetreffende bepalingen/systemen, mede tegen de achtergrond van de gesignaleerde en geanalyseerde ontwikkelingen in maatschappij/wetgeving en/of Europa
  8. Denkbare keuzes/oplossingen: welke wijze van regeling verdient aanbeveling, in welk geval en waarom?
  9. Slotbeschouwing

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wiggers-Rust, L.F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-11
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsvergelijkend onderzoek collectieve acties in het publiek- en privaatrecht
Projectnummer:
2312
Operationele status:
Afgerond