Gezocht: buitenlands toptalent

Gezocht: buitenlands toptalent

evaluatie van de Regeling Hoogopgeleiden

Samenvatting

Doel van de Regeling Hoogopgeleiden, die op 1 januari 2009 in werking is getreden, is het aantrekken van buitenlands toptalent ten bate van de Nederlandse kenniseconomie. Hoogopgeleide vreemdelingen kunnen een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van één jaar om op zoek te gaan naar werk als kennismigrant of een innovatief bedrijf te starten.
Op 1 juni 2013 trad de Wet Modern Migratiebeleid in werking waarmee de Regeling Hoogopgeleiden structureel werd. Na een eerste evaluatie in 2011 is dit de de tweede evaluatie van de regeling.

Inhoudsopgave

Tabellen en figurenlijst
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergrondkenmerken van de deelnemers aan de Regeling Hoogopgeleiden
  3. Overige kenmerken en huidige arbeidsmarktpositie van de deelnemers
  4. Keuze voor Nederland en ervaringen met de Regeling Hoogopgeleiden
  5. Tevredenheid met het leven in Nederland en intenties met betrekking tot toekomstig verblijf
  6. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kulu-Glasgow, I., Schans, D., Smit, M., Vleugel, M.J., Uitterhoeve, J., Boersema, E. (medew.), Chotkowski, M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, INDIAC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie regeling hoogopgeleiden
Projectnummer:
2313
Operationele status:
Afgerond