Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel

Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel

Technisch rapport

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is:

  • Het repliceren van de vorige effectmeting, maar dan ook voor de uitstroom in 2009 en 2010 en een langere follow-uptijd voor recidive (tot en met 2012) voor ISD’ers uitgestroomd voor 2009.
  • Onderzoeken welke verschillen er zijn in achtergrondkenmerken tussen ex-ISD‘ers die binnen een periode van x jaar wel en die niet meer recidiveren met als doel het verbeteren van de selectiecriteria voor de ISD.

Een beknopte weergave van dit onderzoek is terug te vinden in een afzonderlijk gepubliceerde Factsheet, nr. 2014-3 (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Tot slot

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tollenaar, N., Laan, A.M. van der, Beijersbergen, K.A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-10
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
ISD onderzoek
Projectnummer:
2314A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie