Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap

Criminologie en victimologie / Meervoudig slachtofferschap

Maatregelen ter voorkoming van secundair en herhaald slachtofferschap

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie van de (wettelijke) maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van secundaire victimisatie en herhaald slachtofferschap. Het onderzoek moet bijdragen aan de implementatie van artikel 22 van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen. Deze richtlijn dient voor 15 november 2015 te zijn geïmplementeerd.
Daarnaast is er een quick scan van de literatuur m.b.t. goede risico-indicatoren van herhaald slachtofferschap verricht (zie link bij : Meer informatie).

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Slachtoffers van delicten
3. Regelingen voor het voorkomen van secundaire victimisatie en herhaald slachtofferschap
4. Slotbeschouwing
Geraadpleegde publicaties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lünnemann, K.D., Mein, A.G., Drost, L. (medew.), Verwijs, R. (medew.)
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Individuele beoordeling slachtoffers (inventarisatie)
Projectnummer:
2318B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie