Evaluatie Observatieafdeling Teylingereind

Evaluatie Observatieafdeling Teylingereind

Samenvatting

In 2009 is in het Forensisch Centrum Teylingereind een voorziening geopend ten behoeve van klinische observatie van jeugdige verdachten en jongeren die een ‘Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen’ (PIJ-maatregel) is opgelegd. Aanvankelijk betrof het twee afdelingen, maar de afdeling voor PIJ-behandeladviezen is in november 2010 gesloten vanwege leegstand. Er is nog één observatieafdeling die bestemd is voor jongeren die onderzocht worden in het kader van een Pro Justitia rapportage en voor PIJ-behandeladviezen.
Deze procesevaluatie is een vervolgonderzoek op een eerdere procesevalutie uit 2010 van de (toen nog) twee observatieafdelingen van Teylingereind (zie link bij: Meer informatie). De huidige evaluatie heeft tot doel inzicht te bieden in de onderbouwing van de aanpak en het huidige functioneren van de observatieafdeling teneinde na te gaan wat de meerwaarde is ten opzichte van de andere vormen van onderzoek pro Justitia.

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. De observatieafdeling: geschiedenis en onderbouwing
  3. Beoordelingskader uitvoeringspraktijk
  4. Productie en tijdigheid
  5. De (werkzame) kenmerken in de praktijk
  6. Mate waarin de doelen worden bereikt
  7. Klinische observatie in het kader van een lopende PIJ
  8. Meerwaarde en knelpunten
  9. Samenvatting en conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buysse, W., Roorda, W., Nauta, O.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Proces- en effectevaluatie forensische begeleidingsafdeling Teylingereind
Projectnummer:
2322
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie