Raak geschoten?

Veiligheid en preventie / Politiele preventie

Raak geschoten?

Een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal

Samenvatting

De afgelopen jaren is er veel beleid ontwikkeld om voetbalgeweld en -vandalisme tegen te gaan. De direct daarbij betrokken partijen (de betaald voetbalclubs, KNVB, politie, Openbaar Ministerie (OM), gemeenten en rijksoverheid) hebben een grote hoeveelheid maatregelen van grote diversiteit geïmplementeerd die in de praktijk meestal niet afzonderlijk, maar in clusters van maatregelen worden genomen. In dit onderzoeksrapport wordt een beeld gegeven van de aard, omvang en ontwikkeling van geweld en overlast rondom het voetbal. Centraal staan echter de voetbalmaatregelen. Er is geïnventariseerd welke maatregelen er zijn en vervolgens is onderzocht of deze bijdragen aan het terugdringen van geweld en overlast rondom de wedstrijden in de Eredivisie en de Jupiler League. Ook is nagegaan wat er de komende jaren gedaan kan worden om de sfeer rondom de voetbalwedstrijden (verder) te verbeteren.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Een onderzoek naar voetbalmaatregelen
  2. Voetbal en veiligheid
  3. Voetbalmaatregelen: doelen en werking
  4. Ontwikkelingen op het gebied van voetbalgeweld
  5. Onderzoeksvragen beantwoord
  6. Conclusie

Samenwerking
Summary
Lijst met afkortingen
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ferwerda, H., Ham, T. van, Appelman, T., Bremmers, B.
Organisatie(s):
WODC, Bureau Beke
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
978-90-75116-93-9
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit maatregelen voetbalgerelateerde overlast en geweld
Projectnummer:
2329
Operationele status:
Afgerond