Evaluatie bestuurlijke lus AWB en internationale rechtsvergelijking

Wetgeving en beleid / Awb

Evaluatie bestuurlijke lus AWB en internationale rechtsvergelijking

Samenvatting

De Wet bestuurlijke lus Awb geldt sinds 1 januari 2010. De bestuursrechter kan dit instrument gebruiken om tijdens een beroepsprocedure het bestuursorgaan de gelegenheid te bieden om gebreken in het bestreden besluit te herstellen, dit ter voorkoming van nodeloos tijdverlies en nieuwe rechterlijke procedures.
De volgende hoofdvragen worden beantwoord:

 • Heeft de invoering van de bestuurlijke lus geleid tot een doelmatiger en doeltreffender bestuursprocesrecht?
 • Heeft de invoering van de bestuurlijke lus tot een verbetering of verslechtering van de positie van de burger geleid?
 • Zijn er knelpunten of mogelijkheden tot verbetering?
 • Wat valt er te leren van het bestuursprocesrecht in andere landen met het oog op verdere vergroting van de doelmatig- en doeltreffendheid van het Nederlandse bestuursprocesrecht in relatie tot rechtsbescherming voor de burger?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Aanleiding en opdracht
 2. Onderzoeksmethode
 3. Verwachtingen ten aanzien van de bestuurlijke lus
 4. Bevindingen van het onderzoek
 5. Een Duitse bestuurlijke lus?
 6. Rechtsvergelijking Belgiƫ
 7. Valt er iets van het Duitse of Belgische recht te leren - enkele resumerende rechtsvergelijkende beschouwingen
 8. Samenvatting van de bevindingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Backes, Ch.W., Hardy, E.M.J., Jansen, A.M.L., Polleunis, S., Timmers, R., Poortinga, M.A., Versluis, E.
Organisatie(s):
Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefoon:
043-3883060
Fax:
043-3889091
E-mailadres:
Metro@facburfdr.unimaas.nl
Website:
www.maastrichtuniversity.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de effecten van de Wet bestuurlijke lus Awb; met aandacht voor internationale rechtsvergelijking
Projectnummer:
2331
Operationele status:
Afgerond