Politie en 'verwarde personen'

Criminologie en victimologie / Psychisch gestoorden

Politie en 'verwarde personen'

Onderzoek naar optreden van de politie in relatie tot personen met een verward gedrag

Samenvatting

Vanuit het Directoraat Generaal Politie (DG Politie) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is er behoefte aan informatie over de capaciteit die de politie besteedt aan optreden dat volgt op het gedrag van verwarde personen en de aard, kwaliteit en doelbereiking van de samenwerking tussen politie en GGZ en de betekenis van het convenant daarin. De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt:
Hoeveel capaciteit besteedt de politie aan optreden dat volgt op problematisch gedrag van verwarde personen? In hoeverre maken de politie en GGZ op een efficiënte en effectieve wijze gebruik van elkaars competenties en bevoegdheden?

Inhoudsopgave

Voorwoord en dankbetuiging
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methodische verantwoording
  3. Wettelijk kader
  4. Convenant politie-GGZ 2012
  5. Samenwerking in acute situaties
  6. Samenwerking in acute situaties
  7. Samenwerking in niet acute situaties
  8. Politie-inzet rond verwarde personen
  9. Met het oog op de toekomst
  10. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Abraham, M., Nauta, O.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De effectiviteit van de politiële taakuitvoering en de taken en verantwoordelijkheden van andere partijen; (publieke en private) in het bijzonder op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.
Projectnummer:
2337
Operationele status:
Afgerond