De glans van de parels

De glans van de parels

Onderzoek naar de effectiviteit van 'Pearls in Policing' en de aansluiting bij nieuw beleid

Samenvatting

Pearls in Policing (PiP) is een initiatief voor topmensen in politieorganisaties van over de hele wereld. Het doel is professionele kennis en ervaring in te zetten om oplossingen te vinden voor internationale veiligheidsvraagstukken. Pearls in Policing is opgericht in 2007. In Nederland wordt Pearls in Policing uitgevoerd door de School voor Politie Leiderschap. De financiering van de opleiding is geregeld tot en met 2014 en de vraag is of deze nadien moet worden voortgezet.
In dit onderzoek komt de volgende probleemstelling aan de orde:

  • Op welke wijze heeft Pearls in Policing de afgelopen zeven jaar gestalte gekregen, op welke wijze zijn de middelen ingezet, welke prestaties zijn geleverd, hoe wordt het gewaardeerd door betrokkenen, wat zijn de doelen die ten grondslag liggen aan Pearls in Policing, sluiten deze aan bij de doelen van de organisaties die Pearls in Policing financieren en in hoeverre zijn de doelen gerealiseerd?
  • Kunnen de doelen van Pearls in Policing ook anders worden bereikt, wat kan Pearls in Policing op dit gebied leren van soortgelijke initiatieven, en op welke wij-ze kan Pearls in Policing aansluiten bij het (aangepaste) strategisch landenbeleid internationale politiesamenwerking?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Plaatsbepaling
  2. Onderzoeksvragen en -aanpak
  3. Aanleiding, activiteiten, organisatie en middelen
  4. Reconstructie van de beleidstheorie
  5. Prestaties, waardering en doorwerking
  6. Doeltreffendheid
  7. PiP en de toekomst
  8. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H., Struiksma, N., Schol, M., Schudde, B., Zee, T. van der
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pearls in policing
Projectnummer:
2339
Operationele status:
Afgerond