Meetmethoden weerbaarheid

Meetmethoden weerbaarheid

Samenvatting

De maatschappij is vanwege de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van systemen en infrastructuren de afgelopen decennia aanzienlijk complexer geworden. Dit heeft geleid tot een intrinsiek toegenomen kwetsbaarheid voor verstoringen en tot een grotere onzekerheid omtrent de aard en gevolgen ervan.
Dit is een inventariserend onderzoek met als hoofdvraag: met welke set van indicatoren kan het weerbaarheidsniveau van de Nederlandse samenleving worden vastgesteld en op welke manieren kunnen deze indicatoren op een efficiënte en verantwoorde wijze gemeten en samengevat worden?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Een systeem-dynamische benadering van weerbaarheid
  3. Overwegingen bij het meten van weerbaarheid
  4. Het systeem ‘weerbaarheid van de samenleving’ in termen van kapitalen en voorraden
  5. Inventarisatie en selectie voor modellering
  6. Inventarisatie en selectie van meetmethoden
  7. Externe validatie
  8. Aanbevelingen voor het opzetten van een weerbaarheidsmonitor
  9. Referenties

Bijlagen
Ondertekening

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Duijnhoven, H., Boonstra, B., Lindt, M. van de, Tijssenaar, I., Kerstholt, J., Wijnmalen, D., Berlo, M. van
Organisatie(s):
TNO, WODC
Plaats uitgave:
Soesterberg
Uitgever:
TNO
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
TNO
Telefoon:
088-8661500
Fax:
088-8663977
E-mailadres:
wegwijzer@tno.nl
Website:
www.tno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Meetmethoden weerbaarheid
Projectnummer:
2342
Operationele status:
Afgerond