Superpromoters in risico- en crisiscommunicatie

Superpromoters in risico- en crisiscommunicatie

Een literatuuronderzoek naar (de effecten van) het gebruik door de overheid van superpromoters in risico- en crisiscommunicatie

Samenvatting

Tijdens een (dreigende) crisis is het van belang dat de juiste handelingsperspectieven worden gecommuniceerd. De overheid beschikt over meerdere informatiemiddelen die zij bij een dreigende crisis of in crisistijden kan inzetten om aan te geven hoe burgers met de (dreigende) crisis dienen om te gaan. Een relatief nieuwe manier om burgers handelingsperspectieven aan te reiken is gebruik te maken van superpromoters. De superpromoter is de personificatie van de kracht van enthousiasme. Superpromoters doen aanbevelingen of worden door anderen gekopieerd. Een superpromoter kan een klant zijn, maar ook een betrokken medewerker of een burger die een bepaald overheidsbeleid verdedigt.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Welke aanwijzingen geeft de wetenschappelijke literatuur over (de effecten van) het gebruik van superpromoters bij risico- en crisiscommunicatie door overheden?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Wat is risico- en crisiscommunicatie?
  3. Hoe kan een superpromotor van overheidsbeleid gefinancierd worden?
  4. Intrinsieke motivatie: wat beweegt de superpromotor?
  5. Eigenschappen van het persoonlijke netwerk van de superpromotor
  6. Eigenschappen van de (overheids)boodschap: wat overtuigt?
  7. De verwachte overtuigingskracht: waardoor overtuigt de superpromotor?
  8. Wat zijn de ethische grenzen bij het inzetten van een superpromotor?
  9. Onder welke omstandigheden werkt de inzet van een superpromotor averechts?
  10. Het geheel overziend: samenvattende beantwoording van de onderzoeksvragen

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Helsloot, I., Scholtens, A.
Organisatie(s):
Crisislab , WODC
Plaats uitgave:
Renswoude
Uitgever:
Crisislab
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Crisislab
Website:
www.crisislab.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Superpromoters
Projectnummer:
2344
Operationele status:
Afgerond