Evaluatie van de herziene asielprocedure

Evaluatie van de herziene asielprocedure

Samenvatting

Op 1 juli 2010 is onder de noemer PIVA (Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure) een groot aantal maatregelen ingevoerd om de asielprocedure te verbeteren. De maatregelen moesten de asielprocedure sneller en tegelijk zorgvuldiger maken. Andere doelen waren dat de afwijzing van een asielverzoek vaker tot het vertrek van de asielzoeker uit Nederland zou leiden en minder vaak tot vervolgprocedures en het op straat belanden van de asielzoeker. Het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet, is ten behoeve van de evaluatie van de herziene procedure verricht. De dataverzame-ling vond plaats in de periode november 2013 tot en met juni 2014. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: In welke mate zijn de doelen van de herziene asielprocedure bereikt en hoe en in welke mate hebben de verschillende maatregelen bijgedragen aan het resultaat?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen

  1. Inleiding
  2. Beleidsproces en interventielogica
  3. Resultaten van de herziene asielprocedure
  4. Uitvoeringspraktijk: rust- en voorbereidingstermijn
  5. Uitvoeringspraktijk: algemene asielprocedure (AA)
  6. Uitvoeringspraktijk: rechterlijke toetsing
  7. Uitvoeringspraktijk: opvang en terugkeer
  8. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Böcker, A.G.M., Grütters, C.A.F.M., Laemers, M.T.A.B., Strik, M.H.A., Terlouw, A.B., Zwaan, K.M.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht , WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Vw2000; inclusief evaluatie PIVA
Projectnummer:
2347
Operationele status:
Afgerond