Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?

Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders?

Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen of er in meeroudergezinnen als gevolg van de huidige regeling van het gezag problemen zijn, en zo ja, of meeroudergezag daarvoor een oplossing is en wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Een tweede doel van dit onderzoek is om op te sporen of er problemen zijn met betrekking tot de juridische vastlegging van de rolverdeling tussen ouders in meeroudergezinnen, en zo ja, of deze kunnen worden opgelost door een wettelijke regeling te treffen voor een (al dan niet verplicht) donorschapsplan c.q. stiefouderplan.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

Deel I: Inleiding

 1. Aanleiding voor het onderzoek
 2. Onderzoeksvragen
 3. Afbakening en operationalisering
 4. Methoden
 5. Rechtspositie van de ouders in meeroudergezinnen
 6. Plan van behandeling en terminologie
Deel II: Een juridisch perspectief op gezag
 1. Onderzoeksvragen en methode
 2. Gezagsrecht in Nederland
 3. Gezagsrecht in Engeland
 4. Vergelijkende synthese gezagsrecht
Deel III: Een empirisch perspectief op gezag
 1. Inleiding
 2. Methoden voor beide typen gezinnen
 3. Resultaten en analyse empirisch onderzoek
Deel IV: Conclusies
 1. Intentionele gezinnen
 2. Niet-intentionele gezinnen
 3. Slot
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Antokolskaia, M.V., Schrama, W.M., Boele-Woelki, K.R.S.D., Bijleveld, C.C.J.H., Jeppesen de Boer, C.G., Rossum, G. van
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gezag van meer dan twee personen
Projectnummer:
2348
Operationele status:
Afgerond