Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Civiel recht en civiel proces / Verbintenissenrecht

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Een verkennend dossieronderzoek

Samenvatting

De centrale vraag binnen dit onderzoek luidt:
Hoeveel procent van de kantonprocedures die na 1 juli 2011 zijn getypeerd als 'Verbintenissenrecht, overig verbintenissenrecht' betrof naar schatting een vordering tot schadevergoeding naar aanleiding van een strafbaar feit? Dit onderzoek kan gezien worden als een vervolgonderzoek op het onderzoek van Schrama en Geurts (2012) naar civiel schadeverhaal bij de civiele rechter en het onderzoek van Van Dongen e.a. (2013) naar de ervaringen van slachtoffers met het verhalen van hun schade.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De kantonrechter als route voor civiel schadeverhaal
  3. Zaakstypering in het systeem van de rechtbanken
  4. Dossieronderzoek: verantwoording en resultaten
  5. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kool, R.S.B., Hebly, M.R., Orvini, L., Loeve, C.R.R., Giesen, I.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall)
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Faculty of Social and Behavioural Sciences, Methodology & Statistics, Utrecht University
Telefoon:
030-2531470

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Civiel schadeverhaal kanton
Projectnummer:
2354
Operationele status:
Afgerond