Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2019

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2019

Beleidsneutrale ramingen

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2019. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding - P.R. Smit
 2. Achtergrondfactoren - P.R. Smit
 3. Opsporing - R.J. Decae
 4. Slachtofferzorg - R.J. Decae
 5. Vervolging - R.J. Decae
 6. Rechtspraak - P.R. Smit, D.E.G. Moolenaar, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis
 7. Tenuitvoerlegging - R.J. Decae
 8. Reclassering en kinderbescherming - P.R. Smit
 9. Vreemdelingenbewaring - R.J. Decae
 10. Rechtsbijstand - R.J. Decae
 11. Nawoord - P.R. Smit

Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, P.R. (einred.)
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de Rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-13
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering PMJ t/m 2019
Projectnummer:
2368
Operationele status:
Afgerond