Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het Nederlands Forensisch Instituut

Civiel recht en civiel proces / Mededinging

Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het Nederlands Forensisch Instituut

Onderzoek voor de Commissie Winsemius

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de volgende twee kernvragen:

 1. Welke mededingingsrechtelijke ruimte biedt de bestaande wet- en regelgeving het NFI om aan commerciële derden diensten of producten te leveren?
 2. Welke mededingingsrechtelijke risico's zijn verbonden aan het leveren van producten en diensten door het NFI aan commerciële derden?

Dit onderzoek dient als input voor het advies van de Commissie Winsemius - een onafhankelijke commissie ingesteld door de minister van V&J - dat betrekking zal hebben op de toekomst van de Nederlandse markt voor forensisch onderzoek en de rol van het NFI hierin.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Feitelijk en juridisch kader NFI
 3. Essentiële begrippen: onderneming en diensten van algemeen economisch belang
 4. Mededingingsrecht
 5. Overheid en mededinging: de EU-regels betreffende staatssteun
 6. Het NFI als onderneming en de kwalificatie van activiteiten als diensten van algemeen economisch belang
 7. Toepassing van de mededingingsregels op activiteiten van het NFI
 8. Toepassing van de staatssteunregels op activiteiten van het NFI
 9. Conclusie: bevindingen en advies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ottow, A., Gerbrandy, A., Hessel, B., Manunza, E., Mombers, A.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO)
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Utrecht - Departement Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Telefoon:
030 253 70 40
Website:
www.uu.nl/rebo

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Werkzaamheden NFI voor derden
Projectnummer:
2371
Operationele status:
Afgerond