Evaluatie training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)

Criminaliteit en delicten / Geweldgebruik

Evaluatie training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)

Samenvatting

Twee incidenten die in Nederland de laatste jaren opschudding hebben veroorzaakt zijn de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag 2009 en de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn in 2011. Achteraf kon worden geconstateerd dat deze incidenten gepleegd werden door zogenaamde ‘gewelddadige eenlingen’. Dat wil zeggen dat deze geweldsuitbarstingen gepleegd werden zonder medewerking van anderen.
De training 'Potentieel gewelddadige eenlingen; leed voorkomen en zorg organiseren' is opgezet voor eerstelijnsprofessionals afkomstig uit het onderwijs, het welzijnswerk, hulpverlening en jongerenwerk, de politie (wijkagenten), de (geestelijke) gezondheidszorg en, de gemeente of sociale dienst (klachtencoördinatoren). De training is gericht op het kunnen herkennen van een potentieel gewelddadige eenling (PGE) in een vroegtijdig stadium en op het weten hoe te handelen om gewelddadig gedrag te voorkomen of te keren. Dit is het evaluatieonderzoek van deze trainingsinspanning.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
Executive summary

  1. Inleiding
  2. Probleemstelling en theoretisch kader
  3. Opzet van het onderzoek
  4. Het fenomeen potentieel gewelddadige eenling en constructie van de vignetten
  5. Resultaten: de reikwijdte van de training PGE
  6. Resultaten van de training PGE: tevredenheid en effect op leren
  7. Resultaten van de training PGE: toepassing van het geleerde op casuïstiek en in het werk
  8. Resultaten: doorontwikkeling van de training PGE; verbetersuggesties
  9. Conclusies en aanbevelingen

Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Glaudé, M., Meijer, J., Breetvelt, I., Felix, C.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Kohnstam Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Kohnstam Instituut
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
978-90-6813-977-8
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Kohnstamm Instituut
Telefoon:
020-5251226
Website:
www.kohnstamminstituut.uva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie awareness trainingen Potentieel Gewelddadige Eenlingen
Projectnummer:
2376
Operationele status:
Afgerond