Ondergaan of ondernemen

Ondergaan of ondernemen

Ontwikkeling in de aard en aanpak van afpersing van het bedrijfsleven

Samenvatting

In dit onderzoek wordt het fenomeen afpersing van het bedrijfsleven uitgebreid beschreven. Aan bod komen de verschijningsvormen, daders en slachtoffers en de modus operandi. Het rapport kan gezien worden als een update van een eerdere publicatie over dit onderwerp onder de titel 'Je bedrijf of je leven' dat in 2007 verscheen (zie link bij: meer informatie). Naast de ontwikkelingen rond het fenomeen afpersing wordt ingegaan op het proces van signalering, melding en aangifte tot de opsporing en vervolging van afpersing.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Het fenomeen
  3. Afpersing in beeld
  4. Signalering, melding en aangifte
  5. Opsporing en vervolging
  6. De aanpak
  7. Conclusies en slotbeschouwing

Geraadpleegde literatuur
Samenvatting
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leiden, I. van, Appelman, T., Ham, T. van, Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
9789075116922
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Afpersing
Projectnummer:
2378
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie