Functionele diagnostiek in de forensische psychiatrie

Functionele diagnostiek in de forensische psychiatrie

Een literatuuronderzoek

Samenvatting

In dit verslag worden de resultaten gepubliceerd van een literatuuronderzoek naar delictverklarende en delictvoorspellende factoren binnen de forensische psychiatrie, die bij zouden kunnen dragen aan een meer functionele diagnostiek in het veld. Hiertoe werden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

 1. Wat is in de literatuur bekend over functionele en transdiagnostische psychiatrische/psychologische diagnostiek (zowel binnen als buiten de forensisch psychiatrische context)?
 2. Hoe worden de concepten functionele en transdiagnostische psychiatrische/psychologische diagnostiek in de literatuur gedefinieerd en geoperationaliseerd?
 3. Welke diagnostische elementen worden in de literatuur genoemd in relatie tot functionele diagnostiek of als delictverklarend en/of -voorspellend bij forensisch psychiatrische patiƫnten? Indien nodig wordt onderscheid gemaakt tussen delictcategorieƫn.
 4. Is de samenhang/interactie tussen deze diagnostische elementen onderling en met contextuele factoren onderzocht? Zo ja: met welk resultaat? (Het gaat hier om interactie-effecten van psychische functiestoornissen, persoonlijkheidskenmerken, protectieve factoren en contextfactoren op delictgedrag).
 5. Is er op grond van de literatuur een advies te geven over welke (combinaties van) elementen relevant zijn voor te ontwikkelen modellen i.h.k.v. functionele forensisch psychiatrische diagnostiek? Het kan hier ook gaan om modellen per delictcategorie.

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Onderzoeksmethoden
 3. Meta-analysen in de literatuur
 4. Delict-gerelateerde factoren in overige literatuur: exposures, uitkomsten en populaties
 5. Delictvoorspellende factoren in overige literatuur: meta-analysen
 6. Discussie
 7. Conclusie en samenvatting
 8. Referenties

Bijlagen (in afzonderlijk rapport)

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Os, J. van, Tan, N., Honings, S.
Organisatie(s):
Universiteit Maastricht - Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Maastricht University
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Maastricht - Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuuronderzoek stoornissen en risico
Projectnummer:
2380
Operationele status:
Afgerond