Internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering

De uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland

Samenvatting

Sinds 2010 zijn er in Nederland veranderingen ingezet in de uitvoeringspraktijk bij inkomende zaken van internationale kinderontvoering. Zo is er in 2011 een verkorte procedure gerealiseerd, mediation wordt ingezet en de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering is per 1 januari 2012 gewijzigd, waardoor de procesvertegenwoordiging niet meer plaatsvindt door de Centrale autoriteit (CA) en cassatie is beperkt tot cassatie in het belang der wet. De doelen van de wijzigingen zijn het verkorten van de procedure, het verbeteren van de ‘equality of arms’ en algemeen, het beter dienen van het belang van het kind.
Het doel van dit onderzoek is om de huidige uitvoeringspraktijk van inkomende kinderontvoeringszaken te evalueren. Dit zijn zaken waarbij een kind vanuit het buitenland naar Nederland is overgebracht. De vraag die daarbij centraal staat luidt:
Worden de recente wijzigingen uitgevoerd zoals beoogd en hoe verhoudt zich de Nederlandse uitvoeringspraktijk ten opzichte van de uitvoering in andere landen met een vergelijkbaar stelsel?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Voorwoord en dankbetuiging
Samenvatting

  1. Introductie
  2. Het kader
  3. De uitvoeringspraktijk in Nederland
  4. De uitvoeringspraktijk in Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland
  5. De rechtsvergelijking
  6. Eindbeschouwing

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jonker, M., Abraham, M., Jeppesen de Boer, C., Rossum, W. van, Boeli-Woelki, K.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), DSP, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF)
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Uitvoeringspraktijk internationale kinderontvoering
Projectnummer:
2383
Operationele status:
Afgerond