De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming

De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming

Eindrapport

Samenvatting

In navolging van het eerder verschenen rapport over de inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming (zie link bij: meer informatie), richt het huidige rapport zich op de inzet van de familienetwerkberaden in het voorliggende werkveld, namelijk de preventieve jeugdbescherming. In deze fase van de hulpverlening zijn er serieuze signalen dat een kind niet veilig is of zich onvoldoende ontwikkelt. Bovendien twijfelt de jeugdhulpverlener of de ouder(s) dit onderkennen dan wel voldoende of de juiste stappen zetten om de zorgen weg te nemen. De professional gebruikt in deze fase zijn autoriteit om aan te dringen op verandering.

Met huidig onderzoek is getracht antwoord te geven op de vraag  "Zorgt de inzet van familienetwerkberaden voor een beter bescherming van kinderen en jongeren in de preventieve jeugdbescherming en door welke kenmerken wordt dit beïnvloed?". De volgende drie deelvragen zijn hierbij geformuleerd:

  1. Wat is de slagingskans van familienetwerkberaden bij gezinnen in de preventieve jeugdbescherming, ofwel, in welk percentage van de gezinnen waar een familienetwerkberaad wordt voorgesteld wordt een familiegroepsplan opgesteld?
  2. Wat zijn de korte termijn resultaten (drie maanden na totstandkoming van een familienetwerkberaad) van familienetwerkberaden in termen van het terugdringen van kindermishandeling, het verminderen van het aantal uithuisplaatsingen, het verminderen van het aantal ondertoezichtstellingen en het verminderen van de inzet van professionele zorg?
  3. Welke gezinskenmerken beïnvloeden de resultaten van familienetwerkberaden?

Inhoudsopgave

Voorwoord

Samenvatting

Summary

  • Inleiding
  • Onderzoek
  • Resultaten
  • Discussie en conclusie

Referenties

Tabellen

Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijkstra, S., Creemers, H.E., Asscher, J.J., Stams, G.J.J.M.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
UvA - Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen
Website:
http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/faculteiten/content/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen/faculteit-der-maatschappij-en-gedragswetenschappen.html

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de inzet van (familie)netwerkberaad / Eigen Kracht conferenties (EKc) in jeugdbescherming
Projectnummer:
2384B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie