ANPR: toepassingen en ontwikkelingen

Civiel recht en civiel proces / Persoonsgegevens

ANPR: toepassingen en ontwikkelingen

Samenvatting

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee kentekens met behulp van camera's automatisch worden gelezen. De kentekens worden vervolgens real time vergeleken met één of meerdere referentiebestanden met kentekens waar iets mee aan de hand is. Het is een technologie die mogelijk bijdraagt aan betere opsporing. In 2011 is een ANPR-onderzoek uitgevoerd om te bepalen of, en zo ja hoe, ANPR bijdraagt of bij kan dragen aan de opsporing, vervolging en berechting van delictplegers (zie link bij: Meer informatie).
Dit onderzoek gaat over bestaande en nieuwe toepassingen van ANPR. Het biedt achtergrond- informatie voor de actuele discussie over maatschappelijke aanvaardbaarheid en wettelijke bevoegdheden met betrekking tot ANPR. De onderzoeksvragen zijn:

 1. Welke (intelligente) toepassingen werden of worden op dit moment door opsporingsdiensten gebruikt? Hoe worden deze uitgevoerd en wat is er over de resultaten bekend?
 2. Welke (intelligente) toepassingen zijn er in het buitenland?
 3. Welke toepassingen zijn er denkbaar die nog niet worden gebruikt? In hoeverre passen ze binnen het huidige wettelijke kader voor de inzet van ANPR?
 4. In hoeverre zijn nieuwe intelligente toepassingen van ANPR aan gegevens binnen het overheidsdomein gebonden? Zijn er mogelijkheden voor publiek-private samenwerking? Wat zijn de beperkingen?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. ANPR voor realtime alertering en opvolging
 3. ANPR in de opsporing
 4. Herkennen en voorspellen van delicten
 5. Informatie voor efficiënte en effectieve inzet van capaciteit
 6. Thema's
 7. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Homburg, G., Schreijenberg, A., Tillaart, J. van den, Bleeker, Y.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Intelligente toepassingen van Automatic Number Plate Recognition
Projectnummer:
2387
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie