Digitalisering in strafrechtketens

Staats- en bestuursrecht / Procesdossier

Digitalisering in strafrechtketens

Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Samenvatting

Dit onderzoek is voortgekomen uit de wens van het WODC en het ministerie van Veiligheid en Justitie om inzicht te krijgen in de keuzes die in andere landen zijn gemaakt bij het ontwerpen, invoeren en gebruiken van digitale informatie-uitwisseling in de strafrechtketen en de ervaringen daarmee. Zo mogelijk, wil men de resultaten van het onderzoek gebruiken voor de verdere ontwikkeling van digitaal werken in de strafrechtketen in Nederland. De doelstelling van dit onderzoeksproject is dan ook het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop het ontwerpen, invoeren en gebruiken van digitale informatie-uitwisseling in enkele andere landen is aangepakt.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Theoretische achtergrond en voorstudie
  3. Methodologie
  4. Resultaten Denemarken
  5. Resultaten Engeland
  6. Resultaten Oostenrijk
  7. Resultaten Estland
  8. Discussie en conclusies

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Blok, C. de, Seepma, A., Roukema, I., Donk, D.P. van, Keulen, B., Otte, R.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit economie en bedrijfskunde/Faculteit rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit economie en bedrijfskunde
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
978-90-367-7201-3
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Best practices bij digitalisering van de strafrechtsketen in EU-landen
Projectnummer:
2388
Operationele status:
Afgerond