Sekswerkers aan het woord

Sekswerkers aan het woord

De sociale positie van sekswerkers in Nederland in 2014

Samenvatting

In deze studie gaat het nadrukkelijk om de door sekswerkers gepercipieerde sociale positie: de ervaringen en meningen van de geïnterviewde sekswerkers zelf staan centraal. In het onderzoek is onder meer gekeken naar de vrijwilligheid van het beroep, de arbeidsrelatie tussen sekswerkers met de (eventuele) werkgever of exploitant, de bejegening van sekswerkers door maatschappelijke instituties, en de gezondheid en welbevinden van sekswerkers. Daarnaast is er aandacht voor een aantal andere onderwerpen zoals startleeftijd, arbeidsverleden, werkplekken, inkomsten, toekomstplannen en verbeterpunten voor de seksbranche volgens sekswerkers.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Werken in de seksbranche
  3. De werkplek van sekswerkers
  4. De arbeidsrelatie van sekswerkers
  5. De inkomsten van sekswerkers
  6. De gezondheidssituatie van sekswerkers
  7. Stoppen met sekswerk
  8. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bleeker, Y., Heuts, L., Timmermans, M., Homburg, G.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting Wrp: sociale positie prostituees in legale prostitutie
Projectnummer:
2389A
Operationele status:
Afgerond