Verboden rood in beeld

Strafrecht en strafproces / Minderjarigheid

Verboden rood in beeld

Onderzoek aard en omvang niet-legale prostitutie in 2014

Samenvatting

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat is de aard en geschatte omvang van niet-legale prostitutie in Nederland?
Daarbij worden de volgende onderzoeksvragen onderscheiden:

 1. Wat is de stand van zaken in de prostitutiebranche met betrekking tot nietlegale prostitutie, welke verschijningsvormen zijn er?
 2. Waar en in welke verschijningsvormen vindt men niet-legale arbeid, minderjarigheid en seksuele uitbuiting in de prostitutie?
 3. Is een indicatie te geven van de omvang van deze verschijningsvormen en de aantallen daarin werkzame prostituees?
 4. Zijn er gegevensbronnen die, al dan niet in combinatie met elkaar, de komende jaren als indicator kunnen dienen voor (de wijzigingen in) de omvang van niet-legale prostitutie?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Vormen van niet-legale prostitutie
 3. Niet-vergunde prostitutie
 4. Niet-legale arbeid
 5. Minderjarigheid
 6. Seksuele uitbuiting
 7. Indicaties omvang
 8. Conclusies

Literatuur
Bijlagen
Appendix

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nijkamp, R., Sijtstra, M., Snippe, J., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Intraval Onderzoek en Advies, WODC
Plaats uitgave:
Goningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting Wrp: niet-legale prostitutie
Projectnummer:
2389B
Operationele status:
Afgerond