Prostitutie in Nederland anno 2014

Prostitutie in Nederland anno 2014

Samenvatting

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten uit drie onderzoeken (zie links bij: Meer informatie) gecombineerd en aangevuld met informatie die relevant is voor de context. In hoofdstuk 2 staan wetgeving en beleid centraal. Hoofdstuk 3 gaat in op de aard van zowel legale als niet-legale prostitutie, op wat er bekend is over de omvang van vergunde prostitutie en op de (on)mogelijkheden om de om-vang van niet-vergunde prostitutie te schatten. In hoofdstuk 4 komen de belang-rijkste bevindingen over toezicht en handhaving op het terrein van prostitutie aan de orde. Hoofdstuk 5 gaat in op de sociale positie (onderverdeeld in arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden, welzijn en mobiliteit) van prostituees die werkzaam zijn in vergunde bedrijven of als zelfstandige escort of thuiswerker. Tot slot worden in hoofdstuk 6 enkele conclusies en overwegingen op een rij gezet.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Wetgeving en beleid
  3. Aard en omvang van prostitutie
  4. Toezicht en handhaving
  5. De sociale positie van prostituees
  6. Conclusies en overwegingen

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Daalder, A.L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting WRP overkoepelend rapport
Projectnummer:
2389D
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie