Herinvoering van een pooierverbod?

Wetgeving en beleid / Voorstel van wet

Herinvoering van een pooierverbod?

Een inventarisatie van opvattingen in het juridisch werkveld over eventuele herinvoering van een strafrechtelijk pooierverbod

Samenvatting

In 2000 werden het bordeelverbod en het souteneursverbod als zodanig afgeschaft. Sindsdien hebben sommigen zich voorstander getoond van de herinvoering van het souteneursverbod, ook wel het pooierverbod genoemd. Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop in het juridisch werkveld over eventuele herinvoering van een pooierverbod zoal wordt gedacht en van de argumenten die daarbij worden gehanteerd, zijn zeventien juristen, allen werkzaam op strafrechtelijk terrein, over hun zienswijze bevraagd. Bij deze interviews zijn de opvattingen van Peter Lemaire, raadsheer bij het gerechtshof Arnhem‐Leeuwarden en een van de voorstanders van herinvoering van het pooierverbod, als uitgangspunt genomen. In de voorliggende inventarisatie wordt verslag gedaan van zowel de opvattingen van Lemaire, als de reacties daarop van de zeventien respondenten.
Het rapport 'Herziening van de zedendelicten' is in 2016 gepubliceerd (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het oude pooierverbod en art. 273f Sr
  3. Het voorstel van Lemaire
  4. Reacties op het voorstel
  5. Conclusie

Literatuur
Bijlagen
Dankwoord

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lindenberg, K.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Goningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Interne consistentie WSr Titel XIV; misdrijven tegen de zeden
Projectnummer:
2392
Operationele status:
Afgerond