Big Data, Big Consequences?

Big Data, Big Consequences?

Een verkenning naar privacy en Big Data gebruik binnen de opsporing, vervolging en rechtspraak

Samenvatting

Big Data staat voor het om het verwerken en analyseren van grote datavolumes, in verschillende dataformaten die met hoge snelheid worden gegenereerd/geanalyseerd (en snel verouderen). Men spreekt van Big Data als de hoeveelheid gegevens zó groot en divers is dat ze niet meer te beheren zijn met tot nu toe gebruikelijke middelen, zoals conventionele databases. De hoeveelheid data groeit snel, verandert voortdurend en is diffuus en ongestructureerd van aard. Om overweg te kunnen met zeer grote, ongestructureerde, niet relationele dataverzamelingen is meer en andere kennis nodig. Bovendien is er veel (meer dan in het verleden) rekenkracht nodig zijn om bewerkingen uit te voeren, niet in de laatste plaats omdat analyses steeds vaker real-time worden gedaan (real-time analytics). Gesteld kan worden dat Big Data (waarschijnlijk) heel belangrijk wordt, alleen in welke vorm is nog onbekend. Het bedrijfsleven maar zeker ook de overheid staan voor de taak om zich een voorstelling te maken van concrete Big Data-mogelijkheden. De vraag is hoe Veiligheid en Justitie (V&J) gebruik zou kunnen maken van Big Data in de ruimste zin van het woord.

Inhoudsopgave

Colofon
Management samenvatting

  1. Inleiding
  2. Doelstelling en vraagstelling
  3. Big Data en Big Data analysis
  4. Normen rond privacybescherming
  5. Big Data gebruik in de rechtspraak
  6. Big Data gebruik in de opsporing
  7. Uitgangspunten Big Data, in het bijzonder vanuit het oogpunt van verwerking persoonsgegevens
  8. Conclusie
  9. Literatuur

Internet en overige bronnen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lodder, A.R., Meulen, N.S. van der, Wisman, T.H.A., Meij, L., Zwinkels, C.M.M.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Center for Law and Internet (CLI), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Center for Law and Internet (CLI)
Jaar van uitgave:
2016

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Big Data & Privacy
Projectnummer:
2394
Operationele status:
Afgerond