Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen

Veiligheid en preventie / Brandveiligheid

Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op beleidsmaatregelen die de brandveiligheid in woningen kunnen verbeteren. In een eerste stap is een inventarisatie gemaakt van mogelijke beleidsmaatregelen: een long list. Uit deze lijst van mogelijke beleidsmaatregelen is een selectie gemaakt van enkele maatregelen. Deze zijn vervolgens nader uitgewerkt en er is ingeschat welke maatschappelijke baten en kosten optreden bij invoering van de geselecteerde beleidsmaatregelen. Deze uitkomsten kunnen behulpzaam zijn bij het nemen van beleidsbeslissingen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding en probleemstelling
  2. Brandveiliger woningen
  3. Inleiding op de MKBA
  4. Verplichte woningsprinklers
  5. Brandveiligheidseisen meubilair en matrassen
  6. Conclusies, discussie en mogelijk vervolgonderzoek
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hof, B., Rougoor, W., Tieben, B.
Organisatie(s):
SEO Economisch Onderzoek , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO Economisch Onderzoek
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
978-90-6733-738-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Maatschappelijke kosten en baten analyse brandveiligheid woonomgeving
Projectnummer:
2395
Operationele status:
Afgerond