Evaluatiekader doelrealisatie strategische landenprogramma's voor internationale politiesamenwerking

Evaluatiekader doelrealisatie strategische landenprogramma's voor internationale politiesamenwerking

Samenvatting

Op basis van de in 2012 opgestelde strategische landenlijst van het ministerie van VenJ zijn de strategische landenprogramma’s (SLP’s) opgesteld voor internationale politiesamenwerking. In juli 2013 zijn deze SLP’s goedgekeurd door de minister van VenJ. De SLP’s zijn gebaseerd op de selectie van een aantal prioriteitslanden. Deze 16 prioritaire landen zijn landen waarmee Nederland een criminaliteitsrelatie heeft. De centrale vraag in dit onderzoek is:
Wat is een adequaat kader waarmee geëvalueerd kan worden in welke mate de doelen van de strategische landenprogramma's voor internationale politiesamenwerking zijn behaald?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Executive summary
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. De SLP's: een plaatsbepaling
  3. De beleidslogica achter de SLP's
  4. Indicatoren
  5. Vervolgstappen na dit onderzoek

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Princen, S.B.M., Geuijen, C.H.M., Douglas, S.C., Esch, F.A.W.J. van
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO Advies, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Utrecht - Departement Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Telefoon:
030 253 70 40
Website:
www.uu.nl/rebo

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vaststellen vertrekpunt strategische landenprogramma's int pol samenwerking
Projectnummer:
2400
Operationele status:
Afgerond