Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

Samenvatting

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden te verminderen, wordt in het kader van re-integratie al tijdens detentie begonnen met het werken aan de problematiek van gedetineerden. Re-integratie kent een vijftal basisvoorwaarden: het realiseren van een geldig identiteitsbewijs, inkomen en onderdak, het in kaart brengen en terugdringen van schulden en het bieden van passende (psychische of lichamelijke) zorg. De Monitor Nazorg Ex-gedetineerden kijkt hoe het met deze basisvoorwaarden gesteld is aan het begin van detentie, aan het eind van detentie en zes maanden na vrijlating. Het huidig rapport betreft de vierde meting van deze monitor en richt zich op gedetineerden die uitstroomden in het tweede semester van 2011 en 2012.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden
  3. Resultaten
  4. Conclusie en slotbeschouwing

Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beerthuizen, M.G.C.J., Beijersbergen, K.A., Noordhuizen, S., Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-11
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor nazorg ex-gedetineerden 4e meting
Projectnummer:
2405
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie