De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen

De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen

Een verkenning van scenario's

Samenvatting

Sinds 1 juni 2003 kunnen verschillende bestuursorganen bij een aantal beschikkingen gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). In dit onderzoeksrapport staat de volgende vraag centraal: Hoe kan de Bibob-procedure zo worden ingericht dat bestuursorganen zo snel mogelijk over een goed en rechtmatig tot stand gekomen advies beschikken ten behoeve van hun besluitvorming?
Ter beantwoording van deze vraag zijn twee deelonderzoeken verricht. Het eerste deelonderzoek betrof een inventarisatie van de huidige samenwerking en informatie-uitwisseling, terwijl in het kader van het tweede deelonderzoek een scenarioverkenning is verricht.

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting
Summary

  1. Onderzoeksvragen en -aanpak
  2. Bibob op hoofdlijnen
  3. Praktijk van de Wet Bibob
  4. Analyse bevindingen
  5. Scenarioverkenning
  6. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sibma, A., Tollenaar, A., Jager, L. de, Buggenum, I. van, Winter, H.
Organisatie(s):
Pro Facto, Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning uitbreidingsmogelijkheden eigen onderzoek van bestuursorganen bij de toepassing van de Wet Bibob
Projectnummer:
2409
Operationele status:
Afgerond