Recidive na forensische zorg

Recidive na forensische zorg

Een eerste stap in de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector Forensische Zorg

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om een eerste stap te zetten in de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector Forensische Zorg. In dit rapport wordt een beeld geschetst van de recidive van justitiabelen met forensische zorg uitgestroomd vóór 2011. Daarnaast wordt nagegaan welke kenmerken samen-hangen met het vóórkomen van recidive onder deze groepen justitiabelen. Dit onderzoek geeft geen inzicht in de effectiviteit van de forensische zorg, maar is vooraleerst beschrijvend van aard.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boonmann, C., Wartna, B.S.J., Bregman, I.M., Schapers, C.E., Beijersbergen, K.A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Cahiers 2015-03

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidiveonderzoek Forensische Zorg; continuering
Projectnummer:
2412
Operationele status:
Afgerond