Haalbaarheidsstudie 2 Recidivemeting forensische zorg

Haalbaarheidsstudie 2 Recidivemeting forensische zorg

Nader onderzoek naar de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector forensische zorg

Samenvatting

Centraal in deze tweede haalbaarheidsstudie staat de vraag in hoeverre door koppeling van reeds bestaande informatievoorzieningen aan de Justitiële Documentatie uit de OBJD, een betrouwbaar beeld kan worden gegeven van de strafrechtelijke recidive van justitiabelen die vóór 2011 uit één van deze vijf Forensische Zorg-titels zijn uitgestroomd. In de beschrijving van de resultaten wordt onderscheid gemaakt tussen titels die betrekking hebben op forensische zorg tijdens detentie (overbrenging vanuit het gevangeniswezen naar een psychiatrisch ziekenhuis of de hulpverlening) en forensische zorg in het kader van voorwaarden bij een sanctie (voorwaardelijke veroordeling, sepot met voorwaarden en voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden).
Eerste haalbaarheidsstudie (zie link bij: Meer informatie)

Inhoudsopgave

Afkortingen

  1. Inleiding
  2. Resultaten
  3. Conclusies & discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boonmann, C., Wartna, B.S.J., Schapers, C.E.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2015
Reeks:
Memorandum 2015-01

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsonderzoek Forensische Zorg 20; technisch verslag
Projectnummer:
2412B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie