Op zoek naar methoden om recidive tijdens een strafrechtelijk traject in kaart te brengen

Op zoek naar methoden om recidive tijdens een strafrechtelijk traject in kaart te brengen

Recidive tijdens tbs met dwangverpleging als testcase

Samenvatting

Onderzoek naar recidive tijdens strafrechtelijke trajecten is niet mogelijk met de analysemethode waarmee het WODC traditioneel recidive na strafrechtelijke trajecten in kaart brengt.
Het doel van dit haalbaarheidsonderzoek is daarom een methode te ontwikkelen waarmee recidive tijdens strafrechtelijk trajecten in kaart kan worden gebracht. In een eerste stap zijn potentieel in aanmerking komende methoden om de mate van recidive in kaart te brengen geïnventariseerd. Er wordt vooral gekeken naar time-to-event analysemethoden, zoals survivalanalyse, competing risks analyse en multistate analyse. De conclusie is dat multistate analyse (MSA) de meest geschikte methode is maar niet in alle gevallen toepasbaar. In deze gevallen kan gebruik worden gemaakt van de methode van gestandaardiseerde tellingen (GT).
In het onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal alle gericht op tbs met dwangverpleging als testcase:

 1. Kunnen met GT en MSA vragen worden beantwoord zoals:
  a In welke mate wordt er tijdens een geheel strafrechtelijk traject gerecidiveerd?
  b In welke mate wordt er tijdens verschillende fases van een strafrechtelijk traject gerecidiveerd?
  c Welke persoonsgerelateerde kenmerken en/of kenmerken van het strafrechtelijk traject hangen samen met de kans op recidive?
 2. Zijn GT en MSA in de praktijk toepasbaar en bruikbaar?
  a Welke data zijn hiervoor nodig?
  b Leveren deze methoden onvoorziene additionele informatie op?
  c Welke onvoorziene problemen komt men tegen?
  d Leveren deze methoden interpreteerbare resultaten voor beleidsmakers en uitvoerders in de praktijk?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Methode
 3. Resultaten
 4. Discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hill, J.M., Drieschner, K.H., Weijters, G.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-09
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsonderzoek recidive tijdens TBS
Projectnummer:
2412D
Operationele status:
Afgerond