Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

Samenvatting

In dit rapport worden voor het eerst cijfers over de strafrechtelijke recidive na uitstroom uit de hele forensische zorg (FZ) gepresenteerd. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de FZ zich tot de maatregelen terbeschikkingstelling (tbs) en Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), die samen slechts een klein deel van de FZ uitmaken. Voor meer dan 90% van de uitstroom uit de FZ is voor het eerst de recidive in kaart gebracht.

Zie ook het voorgaande rapport: Recidive na forensische zorg; een eerste stap in de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector Forensische Zorg (Cahier, 2015-3). De link staat hieronder bij: Meer informatie.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Drieschner, K., Hill, J., Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-22
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidivemeting forensische zorg uitstroom 2014
Projectnummer:
2412E
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie