Recidive na forensische zorgtrajecten met uitstroom 2013-2015

Recidive na forensische zorgtrajecten met uitstroom 2013-2015

Samenvatting

Forensische zorg (FZ) is de aanduiding voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg in een strafrechtelijk kader. Het primaire doel van FZ is strafrechtelijke recidive van daders met een psychische stoornis te voorkomen.
Het WODC voert een vijfjarig onderzoeksprogramma recidiveonderzoek forensische zorg (2016-2021) uit. In eerder onderzoek binnen dit programma werden recidivecijfers berekend voor de verschillende FZ-titels waaronder justitiabelen in de jaren 2013 en 2014 uit de FZ uitstroomden (K. Drieschner, J. Hill, & G. Weijters, Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg, 2018).

Omdat er slechts een zwakke relatie bestaat tussen deze titels en de aard van de FZ die wordt ingezet met als doel recidive te voorkomen, is in het onderhavige onderzoek de recidive na forensische zorg in relatie tot de aard van de ontvangen FZ onderzocht. Daarbij is gekeken naar de uitstroomjaren 2013-2015.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Drieschner, K.H., Hill, J.M., Weijters, G.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-08
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidivemeting forensische zorg uitstroom 2015
Projectnummer:
2412F
Operationele status:
Afgerond