Recidive na forensische zorgtrajecten met uitstroom 2013-2015

Recidive na forensische zorgtrajecten met uitstroom 2013-2015

Samenvatting

Sinds 2008 is het Ministerie van Justitie en Veiligheid integraal verantwoordelijk voor de inkoop en de kwaliteit van alle forensische zorg (FZ). Deze verantwoordelijkheid vraagt om kennis over de strafrechtelijke recidive van ex-ontvangers van FZ. Deze kennis was weliswaar beschikbaar voor de maatregelen tbs (terbeschikkingstelling) en ISD (inrichting stelselmatige daders), maar niet voor de overige FZ. Het WODC is gevraagd de recidive voor de gehele FZ in beeld te brengen, zoals dat in het kader van de recidivemonitor voor andere groepen justitiabelen al langer gebeurt.
In 2019 rapporteerde het WODC voor het eerst recidivecijfers voor de overige FZ voor de uitstroomjaren 2013 en 2014 (K. Drieschner, J. Hill, & G. Weijters, Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg, 2018). Dit onderzoek is hierop een vervolg

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Drieschner, K.H., Hill, J.M., Weijters, G.M.
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Cahiers 2020-08
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidivemeting forensische zorg uitstroom 2015
Projectnummer:
2412F
Operationele status:
Afgerond