Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld

Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld

Samenvatting

Op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vond op donderdag 26 juni 2014 in OM-Spaces in Amsterdam een expertsessie plaats rond het thema Alcohol en Uitgaansgeweld. Centraal stond de vraag ‘wat kunnen we doen om de uitgaanscultuur zodanig te veranderen dat de kans op uitgaansagressie en de daaraan gerelateerde problematiek sterk verminderd wordt?’.
De ideeën uit de expertsessie zijn in vijf thema’s ondergebracht:

 1. Variatie in uitgaan, inrichting horecagebieden, zintuigbeïnvloeding;
 2. Handhaving;
 3. Bewustmaking van de risico’s;
 4. Gedragsbeïnvloeding;
 5. Marketing en verkoop.

Voor ieder van deze thema’s was de volgende onderzoeksvraag leidend:
In hoeverre blijkt uit de beschikbare literatuur dat de voorgestelde maatregelen (op de te onderscheiden thema’s) bij kunnen dragen aan het terugdringen van alcohol gerelateerd uitgaansgeweld?
Daarnaast de aanvullende onderzoeksvraag:
Welke lessen kunnen getrokken worden uit de best practices op het gebied van de aanpak van (alcohol gerelateerd) geweld in uitgaansgebieden?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding

 1. Variatie in uitgaan, inrichting horecagebieden, zintuigbeïnvloeding
 2. Handhavingslijn
 3. Bewustzijnslijn
 4. Gedragslijn
 5. Marketing en verkoop
 6. Integrale aanpak uitgaansgeweld
 7. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aalst, M. van, Dijk, B. van, Loef, L.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-Groep
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Planevaluatie aanpak alcohol gerelateerd uitgaansgeweld; validatie van de uitkomst van de Expertsessie Alcohol en Uitgaansgeweld
Projectnummer:
2413A
Operationele status:
Afgerond