Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012

ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

Deze derde volledige editie in boekvorm van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update van het tabellenpakket - geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht die over het algemeen de periode 2002-2012 beslaan.

De ontwikkeling van het aantal civiele en bestuursrechtelijke rechtszaken wordt in kaart gebracht, maar ook het gebruik van buitengerechtelijke geschilbeslechting en ontwikkeling van juridische beroepen, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders, komen aan bod. Ook is, evenals in de vorige editie, informatie toegevoegd over de overheidsuitgaven aan de civiele en bestuursrechtspleging.

Voor de eerste keer verschijnt C&B in de op zichzelf staande reeks (Justitie in statistiek), waarin ook de publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' onderdeel van uitmaakt.

NB Een overzicht van excel-tabellen behorend bij de hoofdstukken 3 t/m 8 is te vinden op de overzichtspagina van Cijfers en prognoses. Daar zijn ook links te vinden naar de eerdere edities van 'Rechtspleging Civiel en Bestuur' (zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding - R.J.J. Eshuis, B.J. Diephuis en N.E. de Heer-de Lange
  2. Het Nederlandse civiele en bestuursrechtssysteem - N.E. de Heer-de Lange en M.J. ter Voert
  3. Rechtshulp en buitengerechtelijke geschilprocedures - M.J. ter Voert, C.M. Klein Haarhuis en H. Goudriaan 
  4. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis
  5. Bestuursrechtspraak - M.M. van Rosmalen en N.E. de Heer-de Lange 
  6. Personeel - B.J. Diephuis, R.J.J. Eshuis en F.P. van Tulder
  7. Uitgaven - F.P. van Tulder, M.J. ter Voert en B.J. Diephuis
  8. Waardering en kwaliteit - B.J. Diepenhuis, M.J. ter Voert en R.J.J. Eshuis 
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heer - de Lange, N.E. de (red.), Diephuis, B.J. (red.), Eshuis, R.J.J. (red.)
Organisatie(s):
WODC, CBS, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-94-6236-365-6
Reeks:
Geen
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtspleging Civiel & Bestuur 2012
Projectnummer:
2415
Operationele status:
Afgerond