Deeltjesversneller in het recht?

Deeltjesversneller in het recht?

Onderzoek naar de mogelijk versnellende factoren van de gerechtelijke deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade op de buitengerechtelijke onderhandelingen

Samenvatting

Sinds 1 juli 2010 kan een partij bij een zaak over letsel- of overlijdensschade een deelgeschil aan de rechter voorleggen. De bedoeling van de wet is dat partijen met de beslissing van de rechter over een onderdeel van het geschil (bijvoorbeeld over de vraag of er aansprakelijkheid bestaat), hun geschil vervolgens buitengerechtelijk kunnen afhandelen. Onderzocht wordt of de wet doeltreffend is, wat de effecten ervan zijn en of de deelgeschilprocedure ook op andere terreinen dan letsel- en overlijdensschade zou moeten worden opengesteld.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Versnellende effecten in de fase voorafgaand aan een deelgeschilprocedure
  3. Versnellende effecten van de deelgeschilprocedure in de gerechtelijke fase en daarna
  4. Conclusies

Samenvatting
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wesselink, M.M.
Organisatie(s):
Stichting Overheid en Recht , WODC
Uitgever:
Stichting Onderzoek en Recht
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doeltreffendheid en effecten van de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade
Projectnummer:
2420
Operationele status:
Afgerond