Aangifte onder nummer

Staats- en bestuursrecht / Protocol

Aangifte onder nummer

Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling 'Aangifte onder nummer'

Samenvatting

Vanaf 1 oktober 2012 is het mogelijk om aangifte te doen bij de politie zonder dat de eigen naam of adresgegevens van de aangever in het proces-verbaal worden opgenomen. Deze mogelijkheid heet ‘aangifte onder nummer’, verwijzend naar het feit dat de persoonsgegevens van de aangever worden vervangen door een (uniek) nummer.
De nieuwe aangifteoptie is ingevoerd ter aanvulling van de andere (reeds bestaande) mogelijkheden voor het afleggen van (deels) anonieme verklaringen of aangiften. In dit onderzoeksrapport wordt beschreven hoe deze nieuwe aangiftemogelijkheid wordt toegepast en met welk resultaat.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Implementatie van de nieuwe werkwijze
  3. De toepassing van 'onder nummer' verklaren
  4. Het juridisch vervolg
  5. Nut en noodzaak van de regeling
  6. Beantwoording van de onderzoeksvragen

Afkortingen
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruinsma, M., Ham, T. van, Hardeman, M., Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Bruinsma, Bureau Beke, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2015
ISBN:
978-94-92255-01-3
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie aangifte onder nummer
Projectnummer:
2430
Operationele status:
Afgerond