Onverklaard slachtofferschap van woninginbraken

Onverklaard slachtofferschap van woninginbraken

Een verkenning van de mogelijkheid om data van de Veiligheidsmonitor te benutten voor secundaire analyses

Samenvatting

Doel van het onderzoek is te onderzoeken wat op basis van de (historische) data van de Veiligheidsmonitor kan worden gezegd over de samenhang tussen (I) het slachtofferschap van een woninginbraak, (II) de mate waarin burgers, gemeenten en politie preventieve maatregelen nemen om dat te voorkomen en (III) geografische, demografische en sociaaleconomische kenmerken van burgers.
In dit verband werden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Welke (combinatie van) preventiemiddelen zijn (is) het meest effectief tegen woninginbraak?
  2. Welke preventiekloven kunnen worden geïdentificeerd met betrekking tot slachtofferschap van woninginbraak? Er is sprake van een preventiekloof als een specifieke groep mensen veel vaker slachtoffer wordt van een inbraak, omdat deze groep minder preventie maatregelen neemt of kan nemen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Veiligheidsmonitor, preventie-middelen en slachtofferschap woninginbraak
  3. Onderzoeksmethode
  4. Resultaten
  5. Conclusie en discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Roorda, W., Buysse, W., Soomeren, P. van
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2015
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Secundaire analyses op basis van de Veiligheidsmonitor
Projectnummer:
2431
Operationele status:
Afgerond