Georganiseerde criminaliteit en ICT

Georganiseerde criminaliteit en ICT

Rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

Samenvatting

Het doel van deze studie is het vergroten van het inzicht in hoe daders binnen de georganiseerde criminaliteit ICT gebruiken en welke invloed dat gebruik heeft op hun criminele bedrijfsprocessen. De onderzoekers richten zich daarbij niet uitsluitend op cybercrime, maar verkennen juist het gebruik van ICT én de consequenties daarvan voor een breder scala van soorten georganiseerde criminaliteit, dus ook ‘traditionele’ georganiseerde criminaliteit zoals drugssmokkel.
De probleemstelling van deze deelstudie luidt: Hoe gebruiken dadergroeperingen in de georganiseerde criminaliteit ICT en welke gevolgen heeft dit voor de wijze waarop zij opereren?

Deze probleemstelling bevat drie deelthema’s:
- Het gebruik van ICT in relatie tot het ontstaan en groeien van criminele samenwerkingsverbanden.
- Het gebruik van ICT in relatie tot de logistieke keten van criminele processen.
- Het gebruik van ICT in relatie tot criminele geldstromen.

Dit onderzoek maakt onderdeel deel uit van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Criminele samenwerking en het gebruik van ICT
  3. De logistiek van het criminele bedrijfsproces en het gebruik van ICT
  4. Criminele geldstromen en het gebruik van ICT
  5. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruisbergen, E.W., Leukfeldt, E.R., kleemans, E.R., Roks, R.A., Kouwenberg, R.J. (medew.), Nabi, S.S. (medew.), Fiorito, T. (medew.), Ruitenburg, T. van (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Erasmus universiteit Rotterdam - School of Law, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-08
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor georganiseerde criminaliteit (vijfde ronde)
Projectnummer:
2437
Operationele status:
Afgerond