De escortbranche

Politie en rechtshandhaving / Politieoptreden

De escortbranche

Toezicht, handhaving en naleving

Samenvatting

Op 10 november 2009 is een voorstel van wet voor de Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) ingediend dat zich richt op het verkleinen van lokale en regionale verschillen, het verkrijgen van meer zicht en grip op de seksbranche door bedrijfsmatige prostitutie onder een vorm van regulering te brengen en het vergemakkelijken van toezicht en handhaving. Wanneer de Wrp wordt aangenomen zullen alle gemeenten een vergunningplicht moeten invoeren voor seksbedrijven, waaronder ook escortbedrijven. Sommige gemeenten kennen al jaren een vergunningplicht, ook voor escortbedrijven. Dit betekent echter niet dat ook alle escortbedrijven en zelfstandig werkende escorts een vergunning aanvragen. Ten tijde van de uitvoering van dit onderzoek is de Wrp nog steeds niet aangenomen.
De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:
Welke vormen van toezicht en handhaving worden toegepast op de escortbranche, wat waren de resultaten, knelpunten en neveneffecten, op welke manier kunnen gemeenten de naleving van regels binnen de escortbranche bevorderen en welke good practices’ bestaan er op het gebied van toezicht en handhaving op dit terrein?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Begripsbepaling
  3. Beleid en juridisch kader
  4. Aard en omvang
  5. Toezicht
  6. Handhaving
  7. Naleving
  8. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Struiksma, N., Huberts, S., Boxum, Ch., Snippe, J., Sytstra, M.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie toezicht en handhaving van de vergunde en illegale prostitutiebranche
Projectnummer:
2439
Operationele status:
Afgerond