Eerste ervaringen met spoedeisend preventief fouilleren

Criminaliteit en delicten / Wapengebruik

Eerste ervaringen met spoedeisend preventief fouilleren

Samenvatting

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de ervaringen die gemeenten, en dan vooral de burgemeesters, hebben met spoedeisend preventief fouilleren sinds de wetswijziging van 1 juli 2014.
In dit onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
- Wat is de mate waarin het instrument van spoedeisend preventief fouilleren wordt ingezet door gemeenten?
- In wat voor soort situaties en op grond van welke argumenten wordt gekozen voor spoedeisend preventief fouilleren?
- Wat zijn de ervaringen van gemeenten/burgemeesters met spoedeisend preventief fouilleren en hoe wordt dit instrument bezien ten opzichte van de niet-spoedeisende variant of andere alternatieven?
- Wat zijn de overwegingen geweest van gemeenten/burgemeesters die wel voornemens hebben (gehad) voor spoedeisend preventief fouilleren om daartoe niet daadwerkelijk over te gaan?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Achtergronden en wettelijk kader
  3. Feitelijk inzet en ervaringen met spoedeisend preventief fouilleren
  4. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bouwmeester, J., Holzmann, M., Siermann, T., Flight, S.
Organisatie(s):
I&O Research , Sander Flight Onderzoek en Advies, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
I&O Research
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
I&O Research
 
Postbus 563
 
7500 AN Enschede
Telefoon:
(053) 2005200
E-mailadres:
info@ioresearch.nl
Website:
www.ioresearch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Omgang burgemeester met spoedeisendheid preventief fouilleren
Projectnummer:
2440
Operationele status:
Afgerond